Een succesvole Office365 implementatie vergt een bewezen en goede aanpak. Wij hanteren in de basis het onderstaande drieluik.

In een intake gesprek op locatie bespreken wij uw wensen en behoeften. Daaropvolgend vindt er een quickscan van een eventueel bestaande omgeving plaats. Een intakegesprek en een quickscan zijn kosteloos.
De volledige technische implementatie wordt daarna verzorgd. Dit omvat ook de directe aanschaf van Office 365 licenties via ons.

Na de technische inrichting zorgen wij voor een goede functionele implementatie. Hierbij moet worden gedacht aan het inzetten van de juiste technologie.

Een belangrijk onderdeel van iedere implementatie is de organisatorische implementatie. Een goede introductie van de technologieën en hoe deze moeten worden gebruikt is belangrijk voor een geslaagde implementatie.

Een migratie is in het algemeen maatwerk maar de bouwstenen om de kosten in te schatten zijn vrijwel gelijk en zien er in de basis voor kleinschalige migraties als volgt uit:

De basis configuratie van Office365 bestaat uit twee niveaus; organisatie en domein.

Binnen een organisatie kunnen meerdere domeinnamen worden gebruikt.

De basis gebruikersomgevingen kan worden onderverdeeld in een gebruiker- en een werkplekconfiguratie.

De gebruikerconfiguratie omvat de aanmaak van een gebruikeraccount en de toewijzing van één of meerdere licentie(s) en de aanmaak en toewijzing van functionele/gedeelde mailboxen.
De werkplekconfiguratie omvat de configuratie van Outlook (exclusief data migratie) en de installatie van het Office 2016-2019 (of 365) pakket.

Binnen de meeste organisaties is vrijwel altijd minimaal email en data beschikbaar die dient te worden overgezet middels een data migratie naar Exchange (mail) of Sharepoint (bestanden).
De migratiekosten van mail worden berekend op basis van mailboxen en die van bestanden op basis van het volume (in GB).

– Organisatie niveau: €30,- per organisatie;
– Domein niveau: €30,- per domeinnaam.

Configuraties:
– Gebruikersaccount: €15,- per account;
– Functionele mailboxen: €15,- per 3 mailboxen;
– Outlook: €15 per werkplek.

Installaties:
– Office pakket: €15,- per werkplek (op basis van lokale SSD opslag; voor HDD geldt een toeslag van €15,-).

– Datamigratie mailbox: €30,- per mailbox;
– Datamigratie Sharepoint: €30,- per 10 GB.

Wij maken onder andere gebruik van de volgende oplossingen, methodologiën/technieken en partners.

Deployment & monitoring

Content Management Systemen (CMS)

Overige Expertises

Partners

Copyright © 2003-2021 suXus B.V. - KvK 51005824 te Den Haag

Click Me